Om VALAR.SE

 

       

UPPDATERING APRIL 2023: Det har hänt en del sedan starten av valar.se år 2007. Även om hemsidan behöver uppdateras så är observationer av levande och döda valar i våra farvatten fortfarande värdefulla. På sidan ”Har du sett en val?” finns kontaktuppgifter.

 

Levande och döda valar dyker ibland upp längs våra kuster. När det sker brukar människor och media slumpmässigt kontakta olika instanser som till exempel de naturhistoriska museerna, Bohusläns museum, Havs och vattenmyndigheten och de marina forskningsstationerna.

År 2007 började vi som av och till blir kontaktade om valar gå samman i ett nätverk. Vi ville konstruera en hemsida (portal) öppen för alla som är nyfikna på valar i svenska vatten, och vara en mottagare av observationer av levande och döda valar. En del observationer har ett vetenskapligt värde, medan andra är mer intressanta i största allmänhet. Det gäller särskilt de gånger det inte går att artbestämma vilken val eller delfin som siktats.

Utöver observationer var tanken att det skulle finnas fakta om valar och en del annat intressant och vederhäftigt. I Danmark fanns förebilden och inspirationsportalen www.hvaler.dk.

valar.se tillkom genom ett nätverk av personer från bland annat Göteborgs Naturhistoriska Museum, Naturhistoriska riksmuseet, Havs och vattenmyndigheten, Göteborgs Universitet, Bohusläns Museum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Universeum och Havets Hus.

 

Redaktör är marinbiolog Anna Bisther, anna.bisther@reportageborsen.se, telefon 070 427 2890

 

 

 

Vi som är med är:

Göteborgs Naturhistoriska Museum

Magnus Gelangmagnus.gelang@vgregion.se
Kennet Lundinkennet.lundin@vgregion.se

Naturhistoriska riksmuseet

Anna Roosanna.roos@nrm.se
Julia Carlströmjulia.carlstrom@nrm.se

Naturvårdsverket

Thomas Lyrholmthomas.lyrholm@naturvardsverket.se

Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen

Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.se
Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.se
Ulrika Westerbergulrika.westerberg@havochvatten.se
Informationscentralen för Västerhavetinfovasterhavet@lansstyrelsen.se

Göteborgs universitet

Thomas Dahlgrenthomas.dahlgren@bioenv.gu.se

Sjöfartsmuseet Akvariet

Björn Källströmbjorn.kallstrom@kultur.goteborg.se

Statens Veterinärmedicnska Anstalt SVA

Jasmine Stavenowjasmine.stavenow@sva.se
Aleksija Neimanealeksija.neimane@sva.se

Kolmårdens Djurpark och Nordens Ark

Mats Amundinmats.amundin@kolmarden.com
Mats Höggrenmats.hoggren@nordensark.se

Havets Hus

Helen Sköldhelen.skold@havetshus.se
Anna Lorenzannalorenz132@gmail.com

Övriga

Anna Bistheranna.bisther@reportageborsen.seMarinbiolog, journalist
Ida Carlénida.carlen@naturskyddsforeningen.seNaturskyddsföreningen
Emilia B Norrmanemilia.benavente@hotmail.comMarinbiolog, fotograf
Jan Uddénjanuddennatur@gmail.comOrnitolog
Bo Runstenborunsten@netg.seVeterinär
Annelie Utterannelie@naturresor.comEkoturism
Stefan Lithnerslit@lithner.seOrnitolog
Johanna Stedtjohanna.stedt@biol.lu.sedoktorand (tumlare), Lunds universitet
Anna Dimminganna.dimming@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen, VG
Anna Särnblad
anna@sea-u.seMarint Kunskapscenter, Malmö
Uno Ungeruno.unger@kustobsar.se>Ornitolog
Carl Kinzecck@hvaler.dkhvaler.dk

Webbadministratör

Anna Bistheranna.bisther@reportageborsen.se