Om VALAR.SE

 

Levande och döda valar dyker ibland upp längs våra kuster. När det sker brukar människor och media slumpmässigt kontakta olika instanser som till exempel de naturhistoriska museerna, Bohusläns museum, Havs och vattenmyndigheten och de marina forskningsstationerna.

År 2007 började vi som av och till blir kontaktade om valar gå samman i ett nätverk. Vi vill konstruera en hemsida (portal) öppen för alla som är nyfikna på valar i svenska vatten, och som vetenskapligt tar hand om observationer av levande och döda valar.

Det är således en portal med två syften: en publik och en vetenskaplig.

”Hjärtat” i portalen är rapporteringen av observationer. De kan bestå av både text, foton och filmsnuttar, och de kan vara av två typer. Dels som en notering (”jag såg en val men har ingen aning om vad det var”), och dels som en systematisk rapportering via ett formulär.

Utöver observationer ska det finnas fakta om valar, beskrivning av svensk valforskning, nyheter om valar i kalla nord och en del annat intressant och vederhäftigt. I Danmark finns förebilden och inspirationsportalen www.hvaler.dk.

valar.se har tillkommit genom ett nätverk av personer från bland annat Göteborgs Naturhistoriska Museum, Naturhistoriska riksmuseet, Havs och vattenmyndigheten, Göteborgs Universitet, Bohusläns Museum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Universeum och Havets Hus.

Vi som är med är:

Göteborgs Naturhistoriska Museum

Magnus Gelangmagnus.gelang@vgregion.se
Kennet Lundinkennet.lundin@vgregion.se

Naturhistoriska riksmuseet

Thomas Lyrholmthomas.lyrholm@nrm.se
Anna Roosanna.roos@nrm.se
Julia Carlströmjulia.carlstrom@nrm.se

Bohusläns Museum

Jan Uddénjan.udden@bohuslansmuseum.se

Havs och vattenmyndigheten

Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.se
Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.se
Ulrika Westerbergulrika.westerberg@havochvatten.se

Göteborgs universitet

Thomas Dahlgrenthomas.dahlgren@bioenv.gu.se

Sjöfartsmuseet Akvariet

Björn Källströmbjorn.kallstrom@kultur.goteborg.se

Statens Veterinärmedicnska Anstalt SVA

Jasmine Stavenowjasmine.stavenow@sva.se
Aleksija Neimanealeksija.neimane@sva.se

Kolmårdens Djurpark

Mats Amundinmats.amundin@kolmarden.com

Havets Hus

Helen Sköldhelen.skold@havetshus.se
Anna Lorenzannalorenz132@gmail.com

Övriga

Anna Bistheranna.bisther@reportageborsen.se(späckhuggareforskare, journalist)
Ida Carlénida.carlen@ccb.se(AquaBiota Water Research)
Emilia B Norrmanemilia.benavente@hotmail.comMarinbiolog, fotograf
Håkan Jernehovinfo@arthbilder.se(illustratör)
Bo Runstenborunsten@netg.se(Veterinär)
Annelie Utterannelie@naturresor.com(Ekoturism, späckhuggarsafari)
Stefan Lithnerslit@lithner.se
Johanna Stedtjohanna.stedt@biol.lu.se
Anna Dimminganna.dimming@lansstyrelsen.se
Anna Särnblad
anna@sea-u.se
Uno Ungeruno.unger@kustobsar.se>
Karl Kinzecck@hvaler.dkhvaler.dk

Webbadministratör

Anna Bistheranna.bisther@reportageborsen.se

Maillista till valar.se:

Svante Lysén <natura@svantelysen.se>, Göran Nilson <goran.nilson@reptilia.se>, Kennet Lundin <kennet.lundin@vgregion.se>, Anna Bisther <anna.bisther@reportageborsen.se>, Emilia Benavente Norrman <emilia.benavente@hotmail.com>, Jan Uddén <jan.udden@bohuslansmuseum.se>, Leif Jonsson <leif.jonsson@osteology.se>, thda@mac.com, thomas.dahlgren@bioenv.gu.se, erland.lettevall@havochvatten.se, Ulrika Westerberg <u_westerberg@yahoo.se>, ulrika.parsons@havochvatten.se, susanne.viker@havochvatten.se, Håkan Jernehov <info@arthbilder.se>, Thomas Lyrholm <thomas.lyrholm@nrm.se>, Anna Roos <anna.roos@nrm.se>, katarina.loso@nrm.se, Björn Källström <bjorn.kallstrom@kultur.goteborg.se>, Jan Westin <jwestin@me.com>, Bo Runsten <borunsten@gmail.com>, cck@hvaler.dk, helen.skold@havetshus.se, johanna.stedt@biol.lu.se, anna.dimming@lansstyrelsen.se, anna.sarnblad@smkc.se, ida.carlen@ccb.se, julia.carlstrom@nrm.se, Uno Unger <uno.unger@kustobsar.se>, slit@lithner.se, annelie@naturresor.com, mats.amundin@kolmarden.com, Stig Jensen <stig.jensen@sentig.com>, leif.lithander@bioenv.gu.se, hans.peter.dahlgren@vgregion.se, jhenriklind@gmail.com, ylva.lantz@hotmail.com, annalorenz132@gmail.com, magnus.gelang@vgregion.se, Alexandra Standar <alexandra.standar@nrm.se>, aleksija.neimane@sva.se, jasmine.stavenow@sva.se, mia.bisther@lansstyrelsen.se, Olli.Loisa@turkuamk.fi, mattias.skold@slu.se

 Tillgänglighetsredogörelse om webbplatsen