Tandidentifiering

 

Bestämningsnyckel – tanduppsättningar hos svenska valar

Instruktion för nyckelbestämning
Börja med nr. 1 (med eller utan tänder i överkäken). Siffran till höger hänvisar till nästa steg i bestämningen. Om till exempel valen har tänder i överkäken går man vidare till siffran 4 till vänster om texten. Därefter fortsätter bestämningen på samma vis tills man kommer fram till rätt art.
1
Inga tänder i överkäken 2
Tänder i överkäken 4
0205_01_smal
Kaskelot
2
Rikligt med tänder i under käken Kaskelot
Endast en eller två utböjda tänder i underkäken 3
3
1 eller 2 nästan helt dolda tänder på var sida i spetsen av underkäken. Näbbval
1 välutvecklad tand mitt på underkäkens sida (ibland 2) Sowerbys näbbval
4
En lång, utdragen, framåtriktad spiralvriden och spjutformad tand i vänster överkäke. Normala tänder saknas. Narval
Normala tänder i både över- och underkäken 5
5
Vanligen 26 spadformade tänder i överkäken och 25 i underkäken. Tumlare
Kägelformade tänder 6
6
Stora tänder – upp till 55 mm höga ovanför käken. Tanddiameter på ca 20 mm. Späckhuggare
0205_02_smal
Underkäke av späckhuggare
Små tänder 7
7
8 eller 10 tänder i var käkhalva 8
20 eller fler tänder i var käkhalva 9
8
10 tänder i övre- och 8 i undre käkshalvan Vitval
10 tänder i vardera över- och underkäkshalva Grindval
9
22 tänder i både över- och underkäkshalvan Öresvin
25 tänder i övre och 24 i undre käkshalvan Vitnos
0205_03_smal
Vitnos
31 tänder i övre och 33 i undre käkshalvan Vitsiding
0205_04_smal
Vitsiding och kaskelottänder
45 tänder i övre och 43 eller fler i undre käkshalvan Delfin, Springare