Provtagning av tumlare och andra valar

Varför tar man prover?

Tumlaren är den val som mest förekommer i svenska vatten. Den är fridlyst. Tumlaren liksom andra valar som påträffas tillhör Statens Vilt enligt § 33 i jaktvårdslagstiftningen och ska rapporteras enligt § 36. De vanligaste arterna i Sverige, förutom tumlaren, är vitsiding och vitnosdelfin.

De prover som samlas in används bland annat i studier av miljögifter, reproduktion, födoval, tillväxt och i populationsstudier. Insända späck- och muskelprover används till exempel i miljögiftsanalyser, ryggfenan försäkrar att en individ inte rapporteras vid flera tillfällen och med hjälp av tänder kan man fastställa valens ålder.

Både NRM (Naturhistoriska Riksmuseet) och SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) vill gärna veta om det finns en död val som de kan se till att det samlas prover av. Kontakta gärna dem direkt.

NRM, när det gäller tumlare: marinadaggdjur.nrm.se

SVA, alla övriga valar: vilt@sva.se

 

0203_01
Tumlare
Foto: Anders Nilsson