Vilken val är det?

Bestämningsnyckel för svenska valar

 

0204_01
Späckhuggare
Målning: Håkan Jernehov

Instruktion för nyckelbestämning

Börja med nr. 1 (med barder eller utan). Siffran till höger hänvisar till nästa steg i bestämningen. Om till exempel valen har tänder istället för barder går man vidare till siffran 8 till vänster om texten. Därefter fortsätter bestämningen på samma vis tills man kommer fram till rätt art.
1
Med barder, utan tänder (Bardvalar) 2
Utan barder, tänder finns (til stede) (tandvalar) 8

 

Bardvalar

2
Saknar ryggfena och längsgående bukveck (Rätvalar) 3
Med ryggfena och längsgående bukveck (Fenvalar) 4
3
Huvudets längd är en tredjedel av totallängden. Bardernas längd 1/5 av totallängden. Svart ovansida, vit haka, undersidan vit eller mörk. Grönlandsval
Huvudets längd1/4 och bardernas längd 1/7 av totallängden. Normalt hela kroppen svart. Grå eller vita bukteckningar. Ljusa hornartade och skrovliga partier på nosens spets och huvud Nordkapare
4
Långa (ca 1/3 av totallängden) och med knutor längs framkanten försedda brösfenor. Normalt svart ovan och ljus undertill Knölval
Betydligt kortare bröstfenor, vilka saknar knutor 5
5
Vadera bröstfena med ett brett vitt tvärband. Gulvita barder. Ovansidan gråsvart och buksidan vit Vikval
Bröstfenor utan tvärband 6
6
Mörka bröstfenor, blåsvart ryggsida och med ett ljust längsgående band på buken. Barderna är fina och till största delen svarta med vita finkrusiga fransar. Sejval
Bröstfenor mörka på ovansidan och ljusa under 7
7
Med både ljusa och mörka barder med gulvita fransar. Vänstra underkäkshalvan mörk, högra vit. Gråsvart ovansida, vit undersida Sillval
Alla barder blåsvarta (inklusive fransar). Mörkt blågrå rygg- och bukfärg Blåval

 

Tandvalar

8
Ryggfena saknas eller är rudimentär 9
Ryggfena välutvecklad 11
9
Rudimentär ryggfena (en rad låga knutar) Kaskelot
Ryggfena saknas helt 10
10
Hela djuret enfärgat gulvit Vitval
Gråvit med talrika mörka fläckar Narval
11
Svansfena utan tydlig inskärning på mitten. Spruthålet placerat i linje strax framför ögonen 12
Svansfena med inskärning på mitten. Spruthålet ovanför eller i linje strax bakom ögonen 13
12
Hög panna och näbbformad nos. Nosen tydligt avgränsad från pannan Näbbval
Låg panna och utdragen nos, ej tydligt avgränsad från pannan Sowerbys näbbval
13
Näbbformad nos, tydligt avgränsad från pannan 14
Nos utan tydligt avgränsad från Pannan 17
14
Nosen svart, långt utdragen och spetsig. Ca 1,5 gånger längre än övrig del av huvudet Delfin, Springare
Nosen kortare än övrig del av huvudet 15
15
Vit nos Vitnos
Nosens översida svart med smala vita kanter 16
16
Rygg och sidor enfärgat svarta Öresvin
Ett brett vitt, baktill brungult, band längs sidan Vitsiding
17
Långa, smala bröstfenor som är ca 1/5 del av kroppslängden. Färg svart sånär som på en vit fläck under halsen och ett vitt sträck under buken Grindval
Betydligt kortare bröstfenor 18
18
Breda avrundade bröstfenor. Svart ovansida med En vit avlång fläck bakom ögat och vit buk Späckhuggare
Smala och spetsiga bröstfenor. Brunsvart ovansida som successivt går över i en vit buk. Tumlare