Det vimlar inte av valar längs den svenska kusten, men det finns
fler än man kan tro.

Förutom tumlaren, den enda val som hör till vår marina fauna, kommer
det varje år andra valar på korta och långa besök i våra farvatten.

Här kan du läsa om valar som observerats i svenska vatten, både nyligen och längre tillbaka i tiden.

Du kan också rapportera in dina observationer av valar.

Här finns även fakta om valar, hur man skiljer olika valarter åt och vad svensk valforskning gör.

Syftet är att både samla och sprida information om valar i svenska vatten.

Följ de olika valarnas besök längs svenska kusten under Aktuella observationer.

Lyssna gärna på den populärvetenskapliga poddradion ”Allt du velat veta” som i början av oktober 2019 handlade om valar. TILL PROGRAMMET