2024-05-13


Snart pingst, med soligt och stilla väder på havet … och där kom den, årets första observation av späckhuggare! En bra bit ut från Lysekil, strax väster om territorialgränsen, fann Patrik Eld en flock späckhuggare. Möjligen samma som Peter Grahn senare lyckades hitta, och följa mot nordväst under ett par timmar. Det rörde sig om en relativt stor flock på möjligen femton späckhuggare, inklusive två fullvuxna hannar och en ganska liten unge. Fina foton som Peter Grahn har tagit!