2024-03-29


Under långfredagen fick Naturhistoriska riksmuseet en rapport om att en död delfin hittats strandad norr om Kalmar. Det visade sig vara en sadeldelfin, och med hjälp av polisen i Kalmar transporterades den till SVA för undersökning. Det visade sig vara en vuxen hanne som strandat levande, och därefter dött. Förutom att vara något mager så hittades inga tydliga skador, men SVA har tagit olika slags prover som kanske kan ge svar på varför den dog.

Foto: SVA