2023-12-05


Fyra späckhuggare observerades en bit utanför Fjällbacka förra veckan, den 28:e november. Ingen stor hanne syntes till, men gruppen bestod av minst en ung individ. Det skriver FB-sidan Sveriges Späckhuggare den 2:e december som tog emot observationen från Karolina Wikström.

 

Den späckhuggarhanne som hittades död i Hunnebostrand i maj hade inga tecken på sjukdom men var mycket mager och dog antagligen av svält, enligt SVA som har undersökt den. Späckhuggaren hade också ovanligt nedslitna tänder, och man antog först att den var mycket gammal. Linnea Cervin från Naturhistoriska Riksmuseet berättar för SR Vetenskapsradio den 2 december att tänderna nu är analyserade och åldersbestämda, och det visade sig vara förvånansvärt ung späckhuggare: mellan 15 och 20 år.

Foto: faksimil SR

 

Danska forskare publicerade i juni en artikel om späckhuggarhannen som låg 30 dygn på grunt vatten i Limfjorden våren 2022, och som därefter samlade ihop sig och simmade ut till havs. Artikeln summerar händelseförloppet, och resonerar om svårigheterna att hantera valar som strandar levande. Mycket läsvärd.