2023-06-17


Peter Nilsson observerade under lördag förmiddag (på håll) åtta späckhuggare, varav en vuxen hanne, vid angöringsbojen till Brofjorden, norr om Lysekil. Det är möjligen samma flock som Sofie Ankarskär kom nära vid ungefär samma tid och i samma område, och som rapporterades till FB-gruppen Sveriges Späckhuggare.

Foto: Sofie Ankarskär.