2023-01-21


Resterna av vad som verkar vara från en större val hittades vid en otillgänglig holme utanför Koster i januari. Möjligen kan det vara det som finns kvar av den döda vikval som sågs flyta i området för ett drygt år sedan. Det rapporterar Sven-Gunnar Lunneryd (SLU).

Foto: Sven-Gunnar Lunneryd