2022-12-13


På förmiddagen 13 december 2022, observerades minst fyra späckhuggare 6 sjömil väster om Smögen. Det rapporterar FB-gruppen Sveriges Späckhuggare.