2022-09-14


En – tillsynes – ensam späckhuggarhanne har rapporterats två gånger de senaste veckorna. När Olle Stenberg var ute på makrillfiske förra veckan (6:e september 2022) observerade (och fotograferade) han en ensam späckhuggare ca 1,5 sjömil väst om Måseskär. Späckhuggaren simmade norrut med 3-4 knops fart, och inga andra valar syntes till de 20 minuter som Olle Stenberg följde den på avstånd.

Två veckor tidigare, den 23:e augusti, rapporterar facebook-sidan Sveriges Späckhuggare om en observation av en ensam späckhuggarhanne utanför Smögen.

Foto: Olle Stenberg