2022-09-01


Onsdag den 31:e augusti observerades en späckhuggare sex sjömil väster om Tjörn. Det rapporterar facebook-sidan Sveriges Späckhuggare, som även har med ett kort filmklipp från observatören. Klippet visar en ensam späckhuggare som gör ett par spektakulära hopp (”breach”)