2022-08-23


På kvällen (18-19 tiden) måndag den 22:e augusti observerade Martin Lorentsson två delfiner, nära land vid Tjörnekalv. Delfinerna simmade målmedvetet vidare i nordvästlig riktning. Det kan ha varit de två vitnosdelfiner som siktades vid Kalvsund tidigare samma dag, eller de två flasknosdelfiner som synts till i södra Kattegatt den senaste tiden.

Foto/film: Martin Lorentsson