2022-05-17


Den 15 maj, vid 19.30-tiden, observerades minst två (möjligen tre eller fyra) späckhuggare nära Stena Danica – som då befann sig 6,5 nautiska mil sydväst om Vinga. Späckhuggarna var på väg norrut, och när de var på cirka 20 meters håll från fartyget hoppade en av dem spektakulärt stiligt (hela valen i luften) två gånger. Det berättar Daniel, andrestyrman ombord.