2022-05-11


Linda och Jimmie som håller i facebooksidan Sveriges Späckhuggare fick i dag ta emot årets första observation av späckhuggare i våra vatten. Den filmades och förmedlades av Emanuel Ohlsson på LL627 Atlas som fiskade ca 7nm söder om Smögen. Cirka fyra späckhuggare cirkulerade runt båten hela förmiddagen, och verkade plocka fisk som tagit sig ur deras nät.

Att späckhuggare dras till fiskefartyg har studerats (bland annat) i Norge. Vissa späckhuggare verkar mer benägna än andra att ta sig till fiskeredskap, och verkar höra redskapen på 20 kilometers avstånd. Om man är intresserad av fenomenet finns denna artikel från 2020 fritt tillgänglig: