2021-09-03


Det är fina sensommardagar, och möjligheter finns att få syn på små och stora flockar med tumlare. Artportalen har registrerat ett antal observationer de senaste dagarna, bland annat från Nidingens fyr i Halland och väster om Öckerö utanför Göteborg. Vid ett tillfälle observerades ett 30-tal tumlare, varav några var små ungar.

Tumlare (Phocoena phocoena).

Sista veckan i augusti rapporterades även en nydöd, vuxen tumlare utanför Båstad. Den finns nu på Naturhistoriska Riksmuseet för undersökning och provtagning.

Foto: Susanne Viker