2021-08-26


En vuxen späckhuggarhanne hoppade nära Fleming Carlsson när han trålade kräftor vid Sörgrundet, sydväst om Hållö. Inga andra artfränder syntes till. Varför hoppar den? Finns olika möjliga förklaringar; visuell överblick, akustisk signal, göra sig av med parasiter, imponera på artfränder … roligt? Stilig naturupplevelse är det i vart fall.

Foto: Fleming Carlsson, via Mats Höggren och Artportalen