2021-08-07


En trolig vikval observerades den 5:e augusti, en bra bit ute i havet väster om Sotenäs. Den uppskattades vara ca 8 meter lång. Den lilla fenan på en relativt lång rygg tyder på bardval, och sannolikt vikval – en art som inte är helt okänd i våra farvatten. Alternativen skulle vara ung sejval eller sillval, vilket skulle vara mer ovanligt.

Foto: Peter Grahn