2021-06-29


På morgonen (07.50) den 29:e juni observerades minst fem späckhuggare vid ön Bonden utanför Lysekil. Besättningen på LL14 Molly rapporterade till nätverket Svenska späckhuggare, och BirdLife har observationen. Det verkar bli en fin dag på sjön, så vi hoppas att många hinner se dem.

Under eftermiddagen observerades återigen en grupp späckhuggare, då utanför Väderöarna.