2021-06-03Foto: Patrik Eld


Foto: Peter Grahn

Patrik Eld och Peter Grahn följde i var sin båt en flock med jagande späckhuggare väster om ön Bonden söder om Lysekil. De följde flocken under flera timmar och kunde konstatera att åtminstone tre av dem var samma individer som besökt västkusten under flera år. Flocken som har observerats med som mest tolv individer rör sig i ett revir som sträcker sig från svenska västkusten ut i Skagerak och vidare ut i Nordsjön väster om Danmark.