2021-04-19Foto: Anders Johansson

När Anders Johansson var ute för att skåda fågel vid Mellbyör ca 3 km norr om Segerstads kyrka på sydöstra Öland upptäckte han en stor val som strandat ca 30 meter ut i det grunda vattnet. Med all sannolikhet rör det sig om samma knölval som torsdagen den 15 april drev ca 1 km söder om Hoburgen på södra Gotland med ca 500 meter per timme åt sydväst i den friska vinden. Det är ungefär ungefär 6 mil mellan Hoburgen och Mellbyör vilket under fyra dagar gör medelhastighet för driften till ungefär 5-600 meter per timme. Enligt upphittaren syns ca 5-6 meter av valen över ytan, men förmodligen växer den ytterligare några meter under vattnet. SVA i Uppsala planerar att obducera och ta prover för att försöka fastställa dödsorsak.