2021-04-02Foto: Martin Swala

Gårdagens knölvalar i Älgöfjorden är kvar även idag. Martin Swala och dottern Madelene observerade två eller flera individer vid 16-tiden på 100 meters avstånd i ca 20 minuter norr om Älgön, alltmedan valarna sam i riktning mot Älgö gavel.

Se film av Richard Johansson:
https://youtu.be/BfFHc9q9IdM