2021-04-01


Henrik Gesang meddelar att han och hans fru under en båttur vid 15-tiden observerade 2-3 troliga knölvalar norr om Porsholmen i Älgöfjorden vid inloppet av Hakefjorden öster om Marstrand. Valarna syntes under någon minut och höll kurs mot Stora Dyrön.