2020-10-18


Hej,
Greger Bech-Larsen rapporterar om en grupp på 3-4 stora valar som under morgonen dök och omväxlande kom upp till ytan på ca 2 kilometers avstånd mellan Segelstorpsstrand och Arild i Skälderviken. Några av dom gav intryck av att vara mkt stora, 8-15 m, men det var svårt att uppskatta från land trots kikare. Havet rördes upp rejält med skum o vågor över stora ytor. Ytterligare 1-2 valar syntes lite längre in i viken i höjd med eller något söder om Grytskär. Valarna observerades under en dryg halvtimme varefter den stora gruppen tycktes ta sig norrut och bort mot Kullaberg. Ingen tydlig ryggfena syntes, däremot var ryggen något ojämn. Ev. kan de har rört sig om en grupp knölvalar.