2020-08-20Bilder: Patrik Eld

Vid sidan av diverse delfin och andra valrapporter som blir alltfler ökar observationerna till Valar.se av tumlare i Västerhavet. Dessa sätts vanligtvis inte in i rapportflödet för att observationerna av andra valar inte skall drunkna i flödet. Ökningen är glädjande. Det rör sig om fler observationer och allt större flockar.

Patrik Eld som tagit bilderna och ofta är ute i sin båt ser också en tydlig ökning de senaste åren.