2020-08-08


Lördag förmiddag den 8 Augusti gav Magnus Runesson med familj ut för att fiska makrill ca 1 sjömil utanför Glommen. Det var väldigt lite vind utan vågor och med bara krusningar på vattenytan. Efter ca 1 timmes fiskande så upptäcker de en större flock med tumlare ca: 6-8 individer i spridda grupper med ca 20-50 meters avstånd mellan dem.
Plötsligt så dyker det även upp ca: 3-4 st delfiner strax jämte båten på ett avstånd om ca 10-15 meter. Skillnaden mellan tumlare och delfin syntes tydligt på fenorna samt hur delfinerna rörde sig jämfört med tumlarna. Delfinerna gjorde horisontella hopp om en höjd av ca 0,7-1 meter samt även högre lodräta hopp upp luften. De följde dem med båt med långsam fart i ca 5 minuter innan de tillsammans med tumlarna plötsligt var spårlöst borta.