2020-08-06


Thord Nilsson rapporterar om en eller möjligen två späckhuggare ca 7 sjömil väst om Vinga kl 14:50.