2020-08-01


Ytterligare en observation av sadeldelfin kom under lördagen från Per Nordqvist. Eventuellt kan det vara samma som siktades i området den 25 juli.