2020-08-01Foto: Stefan Lagerkvist

En strimmig delfin  följde under en timmes tid Stefan Lagerkvists båt norrut på Väderöfjorden under dagen. Den simmade runt fören, hoppade högt, plaskade med stjärtfenan mm. Arten är tillfällig i våra vatten. Senaste observationerna var ett antal strandningar under 2016.