2020-07-12


En Sowerby´s näbbval observerades i Öckerö hamn där den senare avled. Personal från Naturhistoriska Riksmusset och SVA kommer att omhänderta och obducera valen. Se även den levande näbbvalen som observerades utanför Tistlarna 20-05-09.