2020-05-29


En ca fyra meter lång Sowerbys näbbval observerades under fredagseftermiddagen sydost om Tistlarna utanför Kullavik i ungefär samma område där späckhuggarna synts till under sista veckan. Näbbvalen är samma art som så de tre som så olyckligt strandade i Åbyfjorden och Gullmarn förra sensommaren.

Rapportören har studerat en kanadensisk identifieringsvideo gällande Sowerby’s näbbval, samt bilderna på Valar.se från förra sommaren. Utifrån dessa bilder, rörelsemönster, den förhållandevis lilla ryggfenan och det obefintliga utblåset kan han näst intill fastställa att det var detta djur som observerades.