2019-12-29


Överstyrman Henrik Bergman på Stena Danica observerade 20 öresvin i en flock på sydlig kurs alldeles utanför hamninloppet till Fredrikshamn.