2019-08-12Foto: SVA

Två av näbbvalarna som hittats döda på västkusten har tagits emot av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Valarna har nu undersökts tillsammans med personal från Naturhistoriska riksmuseet för att bland annat ta reda på dödsorsak.

Läs mer:
https://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/strandade-nabbvalar-obduceras-pa-sva

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7278927