2019-08-08


Eventuellt befann sig de tre näbbvalarna i området redan i slutet av juli. Doris Barrehag i Torreby meddelar att hon och hennes man Mikael observerade tre stycken hoppande rätt stora valar i Färlevsfjorden allra längst in i Gullmaren den 28 juli. De observerade valarna på ca 700 meter från sin altan med god utsikt över fjorden tillsammans med övriga familjen. De liknade till utseendet de nu avlidna näbbvalarna. Mikael hade sett en liknande ensam val redan den 26 juli. Nu återstår att se om det kommer in fler rapporter på eventuella observationer i området av Sowerbys näbbval innan räddningsaktionen på Nordens Ark den 4 augusti. Ring Valar. se på 076-94 33 220.

Bilderna är från ett inlägg 2015-10-01 på en hoppande Sowerbys näbbval utanför den tyska östersjökusten. Valen hittades död utanför Karlshamn 11 dagar senare.