2019-08-06Foto: Daniela Kalthoff

Under gårdagen anlände tre medarbetare från Riksmuseet i Stockholm till Åbyfjorden för att ta hand om den Sowerbys näbbval som tidigare avlidit, för vidare transport till Lysekils soptipp där den obducerades. Det var ett tufft jobb att dra upp den ca 800 kg tunga valen på den båttrailer som en närboende ställt upp med. Vinschen orkade inte utan det behövdes en hel del mankraft. Därefter fick två bilar seriekopplas för att få upp det tunga ekipaget för första backen.
Väl i Lysekil obducerades och skeletterades valen, prover togs och man försökte fastställa dödsorsaken. Späcket var hyfsat ca 3 cm tjockt, men både magsäck och tarmar var tomma. Ingen plast hittades, så nu får man undersöka valen närmare på Riksmuseet.

Lyssna och läs:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7275369

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/strandad-n%C3%A4bbval-dog-troligen-av-sv%C3%A4lt-1.16937307

Ännu inget nytt om den svårt medtagna näbbval som strandat vid Skredsvik nästan längst in i Gullmarsfjorden, men som var försvunnen i går morse. Förhoppningsvis har den piggat på sig och summit ut till havs. Om den var död och flutit ut i det ökande vattenståndet, kan den ha sjunkit. Normalt brukar de flyta upp igen när magen börjar jäsa efter en tid. Om så är fallet är det troligt att den hittas någonstans. Men som sagt, ju längre tiden går, desto bättre och då kan det luta åt att den klarat sig.