2019-07-12Foto: Isak Zilberkan

Isak Zilberkan meddelar att en ca 4 meter lång huvudlös val flutit in mot land på ön Rammen öster om Rörö i Göteborgs norra skärgård. Samma dag meddelar Länsstyrelsen att en liknande val drivit in i Helsingborgs hamn i Skåne. Med all sannorlikhet rör det sig om två vikvalar. De har väldigt smalt svalg och när de börjar förmultna lossnar ofta kraniet och sjunker på ett tidigt stadium, medan resten av kroppen som är lättare flyter vidare.