2019-04-28


En illusion. På bilden flyger 4 ägretthägrar åt vänster utanför Stenshuvud i Österlen. I bakgrunden syns en val, troligen späckhuggare eller vikval. I själva verket är det en suddig ladusvala i förgrunden som flyger åt höger.