2019-03-23


Lars Tegnemyr observerade vid 13-tiden under lördagen en 7 – 10 meter lång val strax söder om Råssbåden öster om Fotöbron. Den dök upp vid två tillfällen. Efter beskrivning var det snarare en knölval än en vikval.