2018-11-16Foto: Janne Uddén

På fredag eftermiddag vid 14.30 upptäcktes vikvalen som senast observerats utanför Ljungkile för nästan två veckor igen. Denna gång simmade den inne bland kajerna vid Kärranäs, mellan St Kärra holme och gamla varvsområdet vid Uddevalla. Tiden från obsen vid Ljungkile tills nu har varit rätt blåsig, så det kan ha varit en anledning till att valen inte observerats. Fredag och lördagen var dock lugnt. Ingen obs under lördagen.
Som synes hänger ryggfenan åt sidan, vilket kan vara ett tecken på att vikvalen är i dålig kondition. Rörelsemönstret påminner allt mer om Näbbvalen Valder, som efter flera veckors simmande i innerfjordarna, avled efter att strandat i en vik på Bokenäset i sep 2004.