2018-10-12Foto: Cecilia Wassén

Magnus och Cecilia Wassén observerade under fredagen 2-3 lekande sadeldelfiner under några timmar från sitt hus och under en paddeltur utanför NV Öddö utanför Strömstad i samma område som observationen 13 september. Delfinerna observerades även under de två kommande dagarna, bl.a utanför Strömstads hamn.