2018-06-28Foto: Pontus Theander

Ovan syns en aktuell bild av den vikvale som flöt iland Södra Bågareholmen söder om Härön utanför Tjörn 17 oktober 2017. Den ligger på land, men har ätits och multnat en hel del.

Nedan syns resterna av den späckhuggare som flöt i land utanför Mollösund 24 april i år och som flyttades norrut där den förankrades i vattnet längs en klippstrand. Den har ätits och multnat ner helt och hållet under den varma försommaren. Knappt 10 procent av benen återstår. De på grunt vatten är helt rena, medan de som ligger lite djupare har klätts med grönalger. Detta bara på två månader.


Foto: Svante Lysén