2018-05-31Foto: Peter Grahn

Vid 9-tiden på torsdagsmorgonen fick Peter Grahn sin livs upplevelse då han i sin 5 meter långa aluminium-Buster siktade en stor späckhuggarflock ca 8 kilometer väster om Mollösund. Flocken bestod av minst 9 individer som syntes samtidigt över ytan. Förmodligen var det ytterligare några under vid samma tillfälle, så det kan rört sig om dussinet. Det är samma flock som siktats i området tidigare somrar med en hanne med karaktäristisk avbruten ryggfenstopp.

Den måttliga vinden mojnade alltmer så Peter följde flocken under fem timmar till 14-tiden då han släppte den ca 35 km norr om Skagen.