2018-05-14


Jonathan Isaksson på Stena Saga på väg till Fredrikshamn från Oslo rapporterar fyra stycken späckhuggare i östlig kurs 20 sjömil om Hätteberget utanför Marstrand i höjd med Skagen. Kanske samma flock som sam söderut längs hallandskusten 28 april.