2018-05-14


Måndag 14 maj var en varm solig dag med svaga vindar. Under dagen inkom flera späckhuggarobservationer. Det började med en flock på fyra individer på väg österut kl 5.00 på morgonen i höjd med Skagen, som besättningen på Stena Saga rapporterade om (se nedan). Nästa observation var från kl. 14.00 från utanför Måseskär som berättade om 5 ex simmande norrut. Kl. 18.30 kom ytterligare en rapport med minst 3 ex kl. 18.30 från en position mitt emellan Måseskär och Skagen.