2017-09-24


En dryg vecka efter förra knölvalsobservationen rapporterar Carin Bergstrand om en eller eventuellt två knölvalar i Bulleröfjärden mellan Braka och Hallskär, ca 5 kilometer sydost om förra observationsplatsen.