2017-09-23Foto: Bill Söderberg

Bill Söderberg träffade på en grupp sadeldelfiner under en båttur 2 sjömil väster om  Sillesund i Marstrandsfjorden. En i gruppen var en hona med unge.