2017-09-22


Tre stycken delfiner observerades i Hakefjorden i höjd med Stenungsund av Mattias Almstedt med son under två timmar under fredagskvällen.

Läs mera:
http://www.stenungsundsposten.se/
Sök på delfiner