2017-09-16Foto: Johan Ander

Johan Ander rapporterar om en observation, förmodligen knölval, 400 meter ost om Bullerön i Stockholms skärgård fyra kilometer söder om Sandhamn. Johan observerade den på olika platser under 10 minuter, allt medan den sakta drog sig utåt havs. Eventuellt kan det ha varit två individer.