2017-06-04


Johan Svanberg på Stena Saga, som trafikerar Oslo-Fredrikshamn, meddelar att två späckhuggare siktats 12 sjömil väster om Måseskär.